Tel :  (061) 321 3972

MEDISWISS EGÉSZSÉGCENTRUM

E-mail :  info@mediswiss.hu

 

GYAKORI KÉRDÉSEK

Kinek van szüksége foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra?

Minden munkáltató, létszámtól függetlenül, köteles alkalmazottai részére foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) ellátást biztosítani.

Ki nyújthat ilyen szolgáltatást?

 Ezt az ellátást csak ÁNTSZ engedéllyel rendelkező szakorvosok végezhetik.

Milyen jogszabályok szólnak a foglalkozás-egészségügyről?

A legfontosabb jogszabályok:

 

A Kormány 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelete a foglalkozás – egészségügyi szolgálatról

A Népjóléti Miniszter 27/1995 (VII.25.) NM rendelete a foglalkozás – egészségügyi szolgáltatásról

Miért szükséges a munkáltatónak a foglalkozás-egészségügyi (régi nevén: üzemorvosi) szolgáltatás?

 A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény elrendeli, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14.) sz. Kormányrendelet intézkedik. 2007-ben a regisztrálást és ellenőrzést az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) hatáskörébe utalta. Erről a 70/2007 (IV. 14.) Kormányrendelet (2) bekezdése rendelkezik. A munkáltatónak jelentési kötelezettsége van az OMMF felé. Az ellenőrzések kapcsán kiszabott bírságok mutatják a megváltozott helyzetet.

Kinek szükséges az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat?

 A dolgozó munkába lépése, és a munkaszerződés megkötése előtt történik az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat.

Munkáját ugyanis csak akkor tudja ellátni, ha egészségileg alkalmas.

 

 

Nem szeret sorban állni? Igényli, hogy a vizsgálatok során csak Önnel foglalkozzanak?

Centrumunkban teljes klinikai háttérrel, minden problémára...

KAPCSOLAT

1073 Budapest  Erzsébet körút 1-3.  15-ös kapucsengő

Tel : (061) 321 3972

E-mail: info@mediswiss.hu

© Copyright 2015      Mediswiss.hu.

All Rights Reserved.

 A legfontosabb jogszabályok:

 

A Kormány 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelete a foglalkozás – egészségügyi szolgálatról

A Népjóléti Miniszter 27/1995 (VII.25.) NM rendelete a foglalkozás – egészségügyi szolgáltatásról